História

Samotná história súčasného DT klubu sa začala o rok skôr  než vlastne klub vznikol. DT klub (domáce traktorky) vznikol v roku 2003.  V roku 2002 partia nadšencov pre podomácky vyrobenú techniku po vzájomnom „podpichovaní sa“ o tom, kto má ten najlepší stroj zorganizovala medzi miestnymi majiteľmi tejto techniky, u poľovníckej chaty na tú dobu netradičné preteky. Neboli to ozajstné preteky, skôr išlo o predvedenie podomácky vyrobených  strojov v náročnom teréne. Išlo viac o zábavu ako o tvrdé zápolenie. A tam vznikla myšlienka usporiadať aj na ďalší rok podobnú akciu aj pre záujemcov z okolia. Následne sa začali prípravy na rok 2003. V prvom rade bol vybraný názov pre akciu a to

“ Unínske Samohyby“ a vznikol názov organizátorov –DT klub. A potom sa to rozbehlo.
V roku 2003 sa prvými členmi vtedy ešte neregistrovaného DT klubu Unín stali – Miroslav Karas, Peter Vanek, Pavol Polakovič, Ľubomír Polakovič, Stanislav Havel ml., Roman Jankovič, Pavol Čelústka a Jozef Pecha . Postupne do klubu pristúpili v roku 2006 František Polakovič, v roku 2007 Miroslav Fišera a Pavol Dermek, v roku 2009 Michal Potreský a v roku 2011 sa rozhodol pre členstvo  aj Ján Havel.

V tom istom roku 2003 spolu s pomocníkmi a kamarátmi zorganizovali 1.ročník Unínskych samohybov. Akcie sa zúčastnilo 11 pretekárov a početná skupina divákov.

Následne v roku 2004 následoval 2.ročník  a počet pretekárov (19) i divákov opäť stúpal. Cieľom podujatia nie je pripraviť tvrdý pretek kde ide o tzv. “ťažkého víťaza” a super stroje ako sa prezentujú na niektorých podobných akciách . Snahou je propagácia a zviditeľnenie šikovnosti domácich kutilov a tvorcov atypickej techniky prostredníctvom dňa plného súťaží , pohody a dobrej nálady.

V roku 2005 sme v máji so 6-timi tzv. samohybmi vyrazili na podobné podujatie za hranice Slovenska  na Moravu. Kontakty sme nadviazali  s obcou Nové Bránice v okrese Brno-venkov (ČR), kde sa konalo podobné podujatie. Obidva kluby spájalo spoločné oduševnenie pre svojpomocné „kutilstvo“. Táto spolupráca sa upevnila už v auguste na našom 3.ročníku kde sme po prvý raz okrem domácich pretekárov privítali aj pretekárov zo susednej Moravy.

Opäť prebehla výborná akcia zároveň sa posilnila propagácia obce i klubu aj za hranice Slovenska. Všetko nasvedčovalo tomu, že myšlienka zorganizovať takéto akcie bola správna. Na druhej strane  je potrebné ju stále rozvíjať a zdokonaľovať.

V roku 2006 sme spolu s Obecným úradom Unín a za podpory z fondou EU zorganizovali 4.ročník Unínskych samohybov. Bola to jedna z najväčších akcií Unínskych samohybov. Na tomto ročníku sme privítali 35 súťažiacich z okolia a cca 2000 divákov.

V roku 2007 zaregistrovanie DT klub Unín  ako právny subjekt- občianske združenie.

Predsedom združenia bol František Polakovič, podpredseda Peter Vanek, pokladník Jozef Pecha, členovia Miroslav Karas, Pavol Polakovič, Ľubomír Polakovič, Stanislav Havel ml., Roman Jankovič, Pavol Čelústka, Miroslav Fišera a Pavol Dermek.

Taktiež sme usporiadali 5.ročník Unínskych samohybov. V decembri  sme usporiadali 1.Silvestrovskú zábavu a pri tejto príležitosti sme svojpomocne opravili  kotol horkovzdušného kúrenia v KD.

Rok 2008, ďalší v poradí za sebou 6.ročník Unínskych samohybov stále atraktívne podujatie ktorého sa osobne  zúčastnil a zároveň odštartoval túto akciu pán Jozef Golonka, hokejová legenda. V tomto roku sme obdarovali družstvo žiakov TJ Unín novými futbalovými dresmi.

V období Unínskych hodú sme ako prví  zorganizovali na ihrisku akciu Varení  hodového gulášu.

Rok 2009,  vybudovali sme nový prístrešok občerstvenia v areáli konania Unínskych samohybov. Aj v tomto roku sme usporiadali už 7. ročník Unínskych samohybov a privítali sme nového člena Michala Potreského. Družstvu mladších žiakov DHZ Unín sme zakúpili

a odovzdali nové súťažné montérky. Na jeseň sme zorganizovali spolu s pracovníkmi polície pre miestnych vodičov amatérov prednášku o zmenách v pravidlách cestnej premávky.

Rok 2010 – zakúpenie a osadenie detského dreveného domčeka so šmýkačkou pre deti materskej škôlky. Usporiadanie 8 ročníka Unínskych samohybov.

Rok 2011 zmena výboru a členov združenia. Za predsedu združenia je zvolený Jozef Pecha , podpredseda Peter Vanek, pokladník Roman Jankovič, dozorná rada  Miroslav Karas, Stanislav Havel ml. a Michal Potreský, členovia, Pavol Čelústka, Miroslav Fišera , Pavol Dermek a Ján Havel ako novo pristupujúci. Usporiadanie 9. ročníka Unínskych samohybov .

Rok 2012  zorganizovanie prednášky pre miestnych vodičov amatérov o zmenách v pravidlách cestnej premávky spolu s pracovníkmi polície. Prípravy na jubilejný 10. ročník Unínskych samohybov.